top of page

Organizasyon Tasarımı & Uyumlanma

Geleneksel yapıdan Hibrit Organizasyon yapılarına geçiş hızlanıyor.

İşletmeleri gelenekselden Hibrit Organizasyon yapılarına dönüşüyor.

Bugüne kadar, daha iyi sistem uyumu ve iş sonuçları için birçok kuruluşun organizasyon yapılarını iyileştirmelerine veya tamamen sıfırdan yeniden oluşturmalarına yardımcı olduk. Çoğu durumda, organizasyon tasarımı proje kararı bir nedenden dolayı ortaya çıkar, örneğin üst yönetim değişikliği veya ani maliyetli başarısızlıklar vb.

Mevcut gerçekliğimiz, işletme çalışanlarının, çok geleneksel endüstrilerde ve muhafazakar şirketlerde bile uzaktan çalışacağını açıkça ortaya koydu. Bir diğer önemli nokta ise, "kişiye bağımlı sistemlerin" muhtaç oldukları çalışanlar ortada olmadığı zaman, ne kadar kırılgan ve başarız olduğu net olarak görülmüştür.

Yeni normal nedeniyle dönüşümü başlatmanız için pek çok neden var ve bunları görmezden gelmek çok maliyetli olacaktır. Kuruluşunuzda aşağıdaki belirtileri görürseniz, kuruluşun derhal yeniden yapılandırılmasını düşünmelisiniz.

 • Yönetim Sistemi,süreç ve organizasyon yapısı uyumsuzluğu.

 • Net olmayan görev ve sorumluluklar.

 • Kendi içinnde gruplaşmış takımlar ve sorumluluk almaya direnç gösterme.

 • Yetersiz uzaktan çalışma sistemine bağlı düşük çalışan bağlılığı.

 • Net olmayan uzaktan çalışma iş gereklilikleri.

 • Net olmayan uzaktan veya fiziksel iş tanımları.

 • Süreç dar boğazları ve yetersiz yedek planlaması. 

 • Düşük personel motivasyonu, güven kaybı ve düşük takım bağları.

 • Kordinasyon eksiklikleri, terminlere uymama.

 • Yetenek boşlukları veya yeteri kadar iyi kullanılmayan kaynaklar ve yetkinlikler.

 • Değişien müşteri taleplerine düşük cevap verme hızı ve müşteri, ciro kaybı

Gerçek ve Akıllı Sonuçlar

+15%   Verimlilik Artışı

+50% Yükselen Takım Bağlılığı

Başarı Hikayemiz - PFW Havacılık Organizasyon Tasarımı Projesi

denden.png

Proaktif çözümleri sayesinde Truenord ile çok rahat çalıştık.

PFW Türkiye

GM-Tevfik Günhan

PFW - Savunma ve Havacılık / Türkiye & Almanya 

Organizasyon Tasarımı tecrübemiz ve kendini kanıtlamış metodolojimiz sayesinde müşterilerimizde çalışan bağlılığında iyileşme ve verimlilik artışı sağlıyoruz. 

Bugüne kadar organizasyonel yapılarında ve tasarımlarında problem yaşıyan bir çok müşterimize yardımcı olduk.

 

Eğer siz de organizasyonunuzun, daha etkin ekipler için yeni bir yapıya ihtiyaç duyduğuna inaniyorsanız, bilgi birikimimiz ve deneyimimiz hakkında bizden  daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz.

bottom of page