top of page

TrueNord Yatsan Business Transformation Project

Mission completed!

Yatsan Business Transformation Project is completed successfully. The joint “TrueNord – Yatsan” team has put a great effort for delivering success. Gökalp Bahçeli, Yatsan CEO, shares his thoughts on the transformation journey, and TrueNord’s impact.

Görev tamamlandı!

Yatsan İşletme Dönüşüm Projesi, “TrueNord – Yatsan” ekiplerinin müşterek çabası ve ciddi gayretiyle başarıyla tamamlandı. Yatsan İcra Kurulu Başkanı Sn. Gökalp Bahçeli, dönüşüm yolculuğu ve TrueNord’un dönüşüme etkisiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

1 view0 comments
bottom of page